5 giờ khống chế lửa xưởng nhựa 6.000 m2 ở Sài Gòn

Văn hóa, xã hội 03:19 - 01/08

Gần 250 cảnh sát được huy động để khống chế hỏa hoạn Công ty nhựa rộng 6.000 m2 ở huyện Bình Chánh, TP HCM.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.