Cả trăm kg cá linh tự nhảy vào xuồng nhờ ống xả nước

Camera bạn đọc 11:09 - 20/03

Lợi dụng lúc xả nước, ông Nguyễn Văn To neo xuồng ngay dòng nước chờ cá tự nhảy vào. Mỗi đợt, ông bắt hàng trăm kg, có khi nhiều đến nỗi chìm cả xuồng.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.