Cuộc sống trên 7 hành tinh giống Trái Đất mới được phát hiện

Camera bạn đọc 03:43 - 23/02

Thế giới trên nhóm hành tinh quay quanh ngôi sao Trappist-1 sẽ khác xa Trái Đất, như bầu trời màu đỏ cam và một năm chỉ dài không tới 20 ngày.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.