Dải nước đỏ dài 50 m ở cảng Vũng Áng

Văn hóa, xã hội 08:25 - 20/02

Hai ngày trước, một số công nhân làm việc tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh phát hiện vệt nước màu đỏ dài khoảng 50 m, chạy dọc chân bờ kè tại khu D cầu cảng dịch vụ Sơn Dương (khu kinh tế Vũng Áng).

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.