Đất đá lấp kín tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội

An toàn giao thông 02:01 - 12/10

Tại khu vực phía nam ga Lâm Giang (Yên Bái), hàng chục nghìn tấn đất đá sạt lở đã vùi lấp 5 toa hàng, đường sắt dừng vận hành nhiều ngày.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.