Du khách được khuyến cáo hạn chế ra đảo Cô Tô vì mất điện

Văn hóa, xã hội 02:19 - 22/06

Để đấu nối đường dây 22 kV bị sét đánh hỏng, ngành điện Quảng Ninh cần chờ thiết bị chuyên dụng từ TP HCM vận chuyển ra.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.