Đua nhau rải tiền che kín giếng di tích Cổ Loa

Văn hóa, xã hội 08:42 - 03/02

Dù được ban tổ chức thông báo không được rải tiền ở nơi cấm và làm lưới chặn nhưng lòng giếng cổ khu di tích Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) vẫn trở thành nơi chứa tiền đủ mệnh giá của người dân đi lễ.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.