Hà Nội: Cầu tỉnh lộ thành nơi họp chợ, phơi thóc

An toàn giao thông 09:47 - 12/06

Cây cầu Đò Lo bắc qua sông Cà Lồ nối Sóc Sơn (Hà Nội) và tỉnh Bắc Ninh lâu nay trở thành nơi họp chợ của một số người dân trong vùng, khiến giao thông qua đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.