Hà Nội và TP HCM xây dựng khu hành chính mới

Văn hóa, xã hội 09:03 - 14/09

Cả Hà Nội và TP HCM đều xây mới và cải tạo khu liên cơ quan để tập trung các sở ngành về một địa điểm.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.