Lặn nhặt bóng golf kiếm triệu USD

Giải trí 04:26 - 08/09

Tìm lại những quả bóng mất dấu trong sân golf, sau đó bán lại chúng là nghề cho thu nhập khá, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.