Người có trọn bộ tiền đồng Việt Nam qua các thời kỳ

Văn hóa, xã hội 10:12 - 29/01

Hơn 40 năm sưu tầm tiền đồng đến nay ông Kim khải (An Giang) có trong tay bộ sưu tập đồ sộ qua các thời kỳ từ triều đại Lý, Trần, Lê...

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.