Thư viện băng đầu tiên trên thế giới

Camera bạn đọc 02:18 - 13/02

Thư viện bằng băng đầu tiên trên thế giới vừa được mở cửa bên hồ Baikal tại thành phố Baikal của Nga.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.