Video: Choảng nhau đến ngất trong lễ hội cướp phết Hiền Quan

Văn hóa, xã hội 09:39 - 10/02

Dù Ban tổ chức lễ hội cướp Phết 2017 ở Hiền Quan, Tam Nông - Phú Thọ đã rút kinh nghiệm từ hình ảnh phản cảm những năm trước và chỉ tổ chức lựa chọn 100 người từ 14 khu dân cư, chia thành 2 đội thắt đai xanh, đỏ để phân biệt. Nhưng khi quả Phết được đưa ra hàng nghìn người lội ruộng, đè đầu cưỡi cổ cướp phết trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.