Video: NASA ghi được hình tàu ngoài hành tinh hút năng lượng Mặt trời?

Những người đam mê nghiên cứu về người ngoài hành tinh khẳng định vật thể lạ trong các hình ảnh được NASA ghi lại là tàu vũ trụ tới từ thế giới khác, tiếp cận và hút năng lượng Mặt trời.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.