Video: Ngắm 10 cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam

Giải trí 09:21 - 02/10

Người đam mê du lịch bụi, khám phá, thích rong ruổi trên các cung đường không còn lạ lẫm với những con đèo đã đi vào huyền thoại như Mã Pì Lèng, Pha Đin, Hải Vân...

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.