Video: Những vai diễn gắn liền tên tuổi Minh Thuận

Giải trí 09:05 - 19/09

Đế Thích trong 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt', Ninh Lâm trong 'Cô gái xấu xí'... giúp Minh Thuận ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.