Video: Phổi hoạt động như thế nào?

Camera bạn đọc 02:20 - 28/02

Phổi là một bộ phận quan trọng trong cơ thể giữ vai trò trao đổi khí, giúp cơ thể hấp thụ khí oxy và loại bỏ khí carbonic. Trung tâm vô thức của não bộ phối hợp với phổi đảm bảo cho cơ thể sống sót bằng cách hít vào và thải ra khoảng 10.000 lít khí mỗi ngày, theo TED-Ed.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.