Video: Trải nghiệm xem phim giường nằm tại TP Hồ Chí Minh

Giải trí 09:36 - 02/08

Phóng viên Truyền hình Thông tấn đã có trải nghiệm với hình thức mới mẻ xem phim giường nằm tại TP Hồ Chí Minh.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.