4 dấu vết của nghi phạm cướp hơn 2 tỷ trong ngân hàng

Pháp luật 09:48 - 09/05

Hung thủ đi chân vòng kiềng, mang giày cấp quản lý ở công trường, thời gian ra vào gián đoạn... là những bất minh tố giác kẻ cướp hơn 2 tỷ đồng trong ngân hàng ở Trà Vinh.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.