Bắc Ninh dùng 300 camera xử phạt vi phạm giao thông

An toàn giao thông 02:18 - 03/12

BẮC NINH - 300 camera giám sát được lắp đặt trên các tuyến đường trong thành phố, dữ liệu truyền về trung tâm điều hành thành phố thông minh để xử phạt vi phạm giao thông.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.