Cảnh thu hoạch sầu riêng ở Việt Nam khiến nhiều người xem "giật thót tim"

Camera bạn đọc 08:50 - 31/03

Cảnh những trái sầu riêng với gai nhọn chi chít được người phía trên thả từ trên cao xuống khiến nhiều người xem thót tim.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.