Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng

Giải trí 01:08 - 11/02

Những gốc mai cổ thụ có tuổi đời từ hàng chục năm đến hơn trăm năm tuổi đang được trưng bày tại chợ hoa Tết Đà Nẵng. Đối tượng mà chủ nhân của những gốc mai này nhắm đến là khách thuê.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.