Clip nổ mìn phá đá treo ba lô trên mái taluy dương Km39+550 QL.46B

An toàn giao thông 02:10 - 10/11

Nhận thấy nguy hiểm khi nhiều khối đá lớn treo ba lô nằm trên mái taluy dương tại Km39+550 QL.46B đoạn qua Rú Nguộc, Thanh Chương, Nghệ An, Công ty 470 (Cục QLĐB II - Tổng cục ĐBVN) đã tiến hành nổ mìn phá đá.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.