Cuộc sống cách ly của gia đình có... 22 người con

Camera bạn đọc 08:36 - 22/02

Gia đình Radford sẽ chia sẻ về cuộc sống của họ trong giai đoạn cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19 thông qua một chương trình truyền hình thực tế có tên "22 Kids and Counting" (22 người con và sẽ còn thêm nữa).

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.