Đánh cá dưới lớp băng -40 độ C

Camera bạn đọc 09:47 - 13/02

Quá trình đánh cá dưới lớp băng -40 độ C ở Cát Lâm (Trung Quốc) có thể thất bại nếu lưới bị đông cứng hoặc băng bị nứt.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.