Đưa vào sử dụng cầu vượt biển dài hơn năm km

Cầu Đình Vũ-Cát Hải (Hải Phòng) có tổng chiều dài 5,44 km, thời gian thi công 36 tháng được khánh thành sáng 2/9.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.