Gần 60% chủ xe bị ghi hình ở Sài Gòn không đóng phạt

Có 17.000 trường hợp bị ghi hình vi phạm nhưng không đến đóng phạt, theo số liệu 6 tháng qua của CSGT TP HCM.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.