Hai tuyến đường chục nghìn tỷ đồng sắp xây dựng ở thủ đô

Hoàng Cầu - Voi Phục; Tây Thăng Long là hai tuyến huyết mạch sắp được khởi công có mức đầu tư vào hàng kỷ lục.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.