Hầm Đèo Cả bắt đầu thu phí từ ngày 3/9

Từ 3/9, các phương tiện đi qua hầm đèo Cả sẽ mất phí từ 52.000 đến 200.000 đồng mỗi lượt tuỳ theo loại phương tiện.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.