Lũ quét giật sập cầu đường bộ ở Sơn La

Mực nước dâng cao kéo theo rơm, gỗ đổ về làm chân móng cây cầu Nậm Ban, huyện Sốp Cộp bị giật sập, ngày 11/7.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.