SFW: Vũ khí diệt gọn 1 sư đoàn xe tăng trong tích tắc

Giải trí 09:35 - 29/05

SFW - Sensor Fused Weapons - Vũ khí kết hợp cảm biến: với phạm vi sát thương rộng tới 15ha (tương đương 16 sân bóng).

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.