Tìm giải pháp tăng cường kết nối vận tải

Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang phải chịu các loại chi phí logistics rất cao. Một trong những nguyên nhân chính làm cản trở hoạt động logictis là việc kết nối giữa các phương thức vận tải vừa thiếu vừa yếu, cùng hạ tầng chưa đồng bộ.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.