Video: 5 giải pháp chính giảm kẹt xe tại TP HCM

An toàn giao thông 09:14 - 21/12

Tính đến tháng 11, TP HCM có 7,8 triệu phương tiện giao thông tăng 60,8% so với năm cách đây 6 năm. Sở Giao thông TP vừa đề xuất một loạt giải pháp nhằm giải quyết tình trạng này.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.