Video: Con người lên sao Hỏa bằng cách nào?

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX vừa ra mắt dự án khủng cùng đoạn video minh họa dựng hình ảnh đưa con người lên xây dựng thành phố trên Hành tinh Đỏ.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.