Video: Giám sát thu phí BOT bằng phần mềm

Ngày 29/3, Tổng cục Đường bộ VN vừa chính thức đưa hệ thống phần mềm vào quản lý, giám sát, khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ vào hoạt động. Đây là thực hiện tự động, tức thời, đảm bảo tính khách quan trong việc giám sát thu phí và là công cụ khách quan để nhà đầu tư BOT giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí khi triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.