Video: Hiện trường vụ Đổ xăng, khoá trái cửa định thiêu sống 3 người ở Bình Dương

Pháp luật 03:47 - 05/09

Ba người trong một gia đình tại tỉnh Bình Dương trong lúc ngủ đã bị phóng hỏa đốt nhà, khoá trái cửa.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.