Video: Hơn 1700 cầu dân sinh chờ vốn đầu tư

Sáng 16/5 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng thế giới và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá giữa kỳ Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương. Hội thảo có đại diện 51 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.