Video: Kiểm tra đột xuất nhiều trung tâm sát hạch lái xe

Nhằm chấn chỉnh lại công tác sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội cũng như 1 số tỉnh lân cận, mới đây, Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường Bộ Việt Nam – Ông Nguyễn Văn Huyện đã tiến hành thị sát, kiểm tra đột xuất một số trung tâm.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.