Video: Mô hình cấp giấy phép lái xe ngay

An toàn giao thông 02:56 - 16/10

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, các Sở GTVT, Tổng cục Đường bộ VN đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân đến cấp, đổi giấy phép lái xe. Trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo không chỉ giảm bớt thủ tục hành chính mà còn rút ngắn thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Nghệ An là một địa phương duy nhất đi đầu trong cả nước làm tốt công tác này.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.