Video: Nhìn lại các đời Tổng thống Mỹ trong những năm qua

Cùng nhìn lại 44 đời Tổng thống Mỹ từ vị Tổng thống lập quốc George Washington đến người có công chấm dứt chế độ nô lệ Abraham Lincoln… và mới đây nhất là vị Tổng thống da màu đầu tiên Barack Obama.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.