Video: Những mô hình sáng chế được yêu thích

Hệ thống làm mát bằng tháp bay hơi, mô hình tàu chiến, chế tạo máy bay trực thăng ... là những mô hình sáng chế được yêu thích nhất trong năm.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.