Video: Quy trình sản xuất bê tông nhựa từ xỉ thép phế thải

TP HCMTận dụng xỉ thép phế thải, tiến sĩ Nguyễn Văn Du nghiên cứu sản xuất ra bê tông nhựa thay thế đá dăm, giúp giảm chi phí trong làm đường giao thông.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.