Video: Thiệt hại tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy

Sau 72 giờ xảy ra đám cháy khiến tháp nhọn đổ sụp và một phần mái vòm bị hư hại.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.