Video: Thuê thuyền ra giữa sông thả cá cúng ông Táo

Văn hóa, xã hội 03:05 - 04/02

Người dân ở TP HCM và Hà Nội mua hàng tấn cá đến các điểm phóng sanh để cúng tiễn ông Táo chầu trời, sáng 23 tháng Chạp.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.