Video: Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đột xuất kiểm tra xử lý xe quá tải

Sáng 7/6, trực tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện ra đường kiểm tra và chỉ đạo xử lý xe quá tải trên địa bàn Hà Nội.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.