Video: Xe container chắn ngang ngã tư, 2 tài xế choảng nhau lúc sáng sớm

An toàn giao thông 03:51 - 01/07

Tài xế container hùng hổ chặn đầu, xuống tháo phanh đồng nghiệp, rồi bị đồng nghiệp xuống xe đánh sấp mặt.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.