Xa lộ Hà Nội bắt đầu thu phí trở lại

TP HCMXa lộ Hà Nội thu phí trở lại từ ngày 1/4 sau 3 năm tạm ngừng để bắt đầu hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.