video: Công nghệ vá ổ gà bằng hỗn hợp nhựa dẻo ở Thụy Điển

Một công ty Thụy Điển phát minh ra loại nhựa nhiệt dẻo xử lý những vết nứt mặt đường với kích thước 15-20 cm trong 20 phút.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.